Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

Program WSK 2013

10:00-10:10 – Otwarcie seminarium – prof. dr hab. Włodzimierz Gromski -  Dziekan WPAiE we Wrocławiu

10:10-12:30 – Panel I - prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego

·           prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG – Teoretyczne i filozoficzno-prawne pojęcie prawdy

·           dr hab. Paweł Wiliński, prof. UAM – Konstytucyjne podstawy zasady prawdy materialnej

·   prof. dr hab. Stanisław Waltoś, UJ – Zasada prawdy materialnej w obowiązującym modelu procesu karnego

·           prof. dr hab. Piotr Hofmański, UJ – Zasada prawdy w postulowanym modelu procesu karnego

·           dyskusja

12:30-14:00 – Lunch

14:00-15:50 – Panel II - prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, UŚ

·           dr Wojciech Jasiński, UWr – Model procesu karnego a efektywność dochodzenia do prawdy

·   dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG – Aksjologiczne uwarunkowania ograniczeń w dochodzeniu do prawdy materialnej w procesie karnym

·           dyskusja

15:50-16:00 – Zamknięcie Seminarium