Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2020:

dr Wojciech Jasiński

wojciech.jasinski@uwr.edu.pl 

 

WSK 2020

Szanowni Państwo,

 

z przykrością informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności UWr, zmuszeni jesteśmy przełożyć termin VIII Wrocławskich Seminariów Karnoprocesowych.

 

Bardzo przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie w obliczu aktualnej i niezależnej od nas sytuacji.

O nowym terminie konferencji poinformujemy Państwa, jak tylko będzie to możliwe. 

 

Uiszczone opłaty konferencyjne zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone, tym niemniej prosimy o cierpliwość z uwagi na utrudnienia w pracy działu księgowego.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy