Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2013

W dniu 11 marca 2013 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium zorganizowane przez wrocławską Katedrę Postępowania Karnego. Spotkanie zapoczątkowało tradycję spotkań w ramach Wrocławskich Seminariów Karnoprocesowych, które w swoim zamierzeniu mają odbywać się co roku na wrocławskim Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii stanowiąc miejsce prowadzenia debaty i dyskusji dotyczących najważniejszych i najistotniejszych kwestii związanych z prawem karnym procesowym.

Pierwsza edycja Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego poświęcona była prawdzie - jej pojęciu, miejscu i znaczeniu w procesie karnym i nawiązywała do nadchodzących zmian w kodeksie postępowania karnego. W zamierzeniu organizatorów seminaria mają dotyczyć kwestii odnoszących się do teoretycznych aspektów i dogmatyki prawa karnego procesowego. Jak podkreślił jednak w swoim przemówieniu rozpoczynającym spotkanie prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka, kierownik wrocławskiej Katedry Postępowania Karnego i przewodniczący komitetu naukowego Seminarium, jeżeli podejmowany w danym roku temat będzie nawiązywał do aktualnie rozważanych problemów związanych ze zmianami w kodeksie postępowania karnego, to tym lepiej. 

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2013 cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony środowiska prawniczego. Reprezentowane były zarówno Katedry i Zakłady Postępowania i Prawa Karnego z najważniejszych polskich ośrodków naukowych. W seminarium wzięli udział również sędziowie i prokuratorzy, a także przedstawiciele palestry. Licznie stawili się także doktoranci oraz studenci prawa wrocławskiego wydziału, dla których Seminarium stanowiło niepowtarzalną okazję poszerzenia swojej wiedzy w zakresie fundamentalnej zasady procesu karnego jaką jest konieczność ustalenia prawdy materialnej w postępowaniu.