Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

IV Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyły się IV Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Przedmiotem rozważań był „Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w postępowaniu karnym”.

Podczas konferencji wystąpili prof. dr hab. Piotr Kardas (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Paweł Wiliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Jarosław Zagrodnik (Uniwersytet Śląski), dr Karolina Kremens (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Dagmara Gruszecka (Uniwersytet Wrocławski)

Opiekę merytoryczną nad seminarium sprawował prof. dr hab. Jerzy Skorupka natomiast obowiązki sekretarza konferencji pełnił dr Wojciech Jasiński, adiunkt Katedry Postępowania Karnego. Patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Karol Kiczka. Patronat medialny sprawowały wydawnictwa Wolter Kluwer.

W 2017 roku ukazała się także publikacja stanowiąca zwieńczenie konferencji pod redakcją dr Wojciecha Jasińskiego oraz prof. Jerzego Skorupki zatytułowana Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym, którą znaleźć można pod tym linkiem.