Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

III Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

W dniu 13 kwietnia 2015 r. już po raz trzeci odbyły się Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Tym razem dyskutowano na temat „Nowego spojrzenia na model zakazów dowodowych”.

Podczas konferencji prelekcje wygłosili: prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Ryszard Stefański (Uczelnia Łazarskiego), prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), SSN prof. dr hab. Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki), dr Dagmara Gruszecka (Uniwersytet Wrocławski). Z powodu choroby nie dotarł do nas prof. R. Arnold (Universität Regensburg), ale w jego imieniu przygotowany wcześniej referat odczytała dr Dagmara Gruszecka.

W drugiej części spotkania odbyła się otwarta dla wszystkich uczestników dyskusja dotycząca wpływu zakazów dowodowych na przebieg i wynik kontradyktoryjnego procesu karnego. Tegoroczna edycja Seminariów cieszyła się ogromną popularnością wśród nie tylko wybitnych przedstawicieli doktryny procesu karnego, ale również przedstawicieli środowiska adwokackiego, radcowskiego oraz sędziowskiego. Zarówno wygłoszone referaty, jak równieżźniejsze obrady cechowały się wysokim poziomem merytorycznym, a podnoszone wątpliwości jak również postulaty de lege ferenda potwierdzają, że regulacja karnoprocesowa w zakresie zakazów dowodowych wciąż wymaga korekty legislacyjnej.

Opiekę merytoryczną nad seminarium sprawował prof. dr hab. Jerzy Skorupka natomiast od strony organizacyjnej mgr Anna Drozd, doktorantka Katedry Postępowania Karnego. Patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Patronat medialny sprawowały wydawnictwa CH Beck oraz Wolter Kluwer.

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2015 zwieńczyła publikacja pod redakcją naukową mgr Anny Drozd i prof. dr hab. Jerzego Skorupki zatytułowana Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych (więcej na temat publikacji pod tym linkiem).