Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

Program WSK 2017

 

9:45-10:00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. Karol Kiczka -  Dziekan WPAiE we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jerzy Skorupka - kierownik Katedry Postępowania Karnego

10:00-10:45 – Panel I

·      prof. dr hab. Sławomira Wronkowska - Jaśkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia TK – Norma postępowania w teorii prawa.

·      prof. dr hab. Piotr Tuleja, Uniwersytet Jagielloński, sędzia TK – Wykładnia prokonstytucyjna norm karno-procesowych

10:45-11:15 – przerwa kawowa

11:15-12:00 – Panel II

·      prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański – Nieposłuszeństwo wobec prawa

·      dr Małgorzata Żbikowska, Uniwersytet Szczeciński – Interpretacyjna rola zasad procesowych w kształtowaniu treści norm postępowania karnego

 

12:00-12:30 - Dyskusja

12:30-13:30 – lunch

13:30-14:15 - Panel III

·      prof. dr hab. Paweł Wiliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Proporcjonalności czynności dowodowych

·      prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski, sędzia SA we Wrocławiu – Instrumentalizacja zasady prawdy materialnej przez Ustawodawcę. Priorytet (nadrzędność) czy względność prawdy w procesie karnym

 

14:15-15:45 - Dyskusja

15:45-16:00 – zakończenie seminarium