Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

Program WSK 2018

9:45-10:00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. Karol Kiczka -  Dziekan WPAiE we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jerzy Skorupka - kierownik Katedry Postępowania Karnego

10:00-10:45 – Panel I

·      prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielioński, Naczelna Rada Adwokacka – Diagnoza praktyki dostępu do obrońcy (adwokata) na wczesnym etapie postępowania karnego

·      prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Warszawski, sędzia TK – Konstytucyjne determinanty dostępu do obrońcy (adwokata) w postępowaniu karnym

10:45-11:15 – przerwa kawowa

11:15-12:15 – Panel II

·      dr hab., prof. KUL Małgorzata Wiąsek - Wiaderek, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Dostęp do obrońcy (adwokata) w prawie Unii Europejskiej

·      dr Wojciech Jasiński, Uniwersytet Wrocławski – Dostęp do obrońcy (adwokata) w orzecznictwie ETPCz (doktryna Salduz)

·      dr Karolina Kremens, LL.M., Uniwersytet Wrocławski – Dostęp do obrońcy (adwokata) w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA (doktryna Miranda) 

12:15-12:45 - Dyskusja

12:45-13:30 – lunch

13:30-14:15 - Panel III

·      dr hab., prof. UG Sławomir Steinborn, Uniwersytet Gdański, sędzia SA w Gdańsku – Dostęp do obrońcy (adwokata) na wczesnym etapie postępowania karnego de lege lata i de lege ferenda

·      dr hab., prof. UwB Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku – Ocena dowodów uzyskanych od podejrzanego występującego bez obrońcy oraz pod nieobecność obrońcy

 

14:15-15:45 - Dyskusja

15:45-16:00 – zakończenie seminarium