Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

Program WSK 2016

Program WSK 2016

 

9:45-10:00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. Włodzimierz Gromski -  Dziekan WPAiE we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jerzy Skorupka - kierownik Katedry Postępowania Karnego

10:00-11:00 – Panel I

·      prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński – Determinanty ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia w procesie karnym.

·      prof. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak, Uniwersytet Wrocławski – Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie cywilnym

11:00-11:30 – przerwa kawowa

11:30-13:15 – Panel II

·      prof. dr hab. Paweł Wiliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w koncepcji Stanisława Śliwińskiego

·      dr hab. Jarosław Zagrodnik, Uniwersytet Śląski – Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w koncepcji Mariana Cieślaka

·      Dyskusja

13:15-14:15 – lunch

14:15-15:45 - Panel III

·      dr Karolina Kremens, Uniwersytet Wrocławski – Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym państw common law

·      dr Dagmara Gruszecka, Uniwersytet Wrocławski – Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w niemieckim procesie karnym

·      Dyskusja 

15:45 – zakończenie seminarium