Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2024:

mgr Artur Kowalczyk

artur.kowalczyk@uwr.edu.pl

 

Program WSK 2014

10:00-10:10 – Otwarcie seminarium – prof. dr hab. Włodzimierz Gromski -  Dziekan WPAiE we Wrocławiu

10:10-12:30 – Panel I

·      prof. UJ dr hab. Piotr Kardas/Prokurator Generalny Andrzej Seremet - Problem delimitacji granic legalności czynności uczestników postępowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia z punktu widzenia Adwokatury i Prokuratury – dwugłos.

·      prof. dr hab. Piotr Tuleja, UJ – Konstytucyjnoprawne uwarunkowania granic legalności procesu karnego

·      prof. dr hab. Andrzej Bator, UWr – Granice instrumentalizacji instytucji prawnych w procesie karnym.

·      prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek – Granice procesu karnego na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

·      prof.  UWr  dr hab. Jerzy Skorupka – Granice procesu karnego

12:40-14:00 – Lunch

14:00-15:50 – Panel II

·      prof. UG dr hab. Krzysztof Woźniewski – Warunki legalności czynności organów postępowania karnego

·      dr Katarzyna Boratyńska, UwB – Procesowe konsekwencje wyjścia organów postępowania poza granice legalności czynności w nim podejmowanych.

·      Dyskusja

15:50-16:00 – Zamknięcie Seminarium

 

Patronem medialnym Seminarium jest Wydawnictwo C.H. Beck