Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

Program WSK 2015

9:30 – 10:00 – uroczyste otwarcie konferencji – Dziekan WPAiE prof. dr hab. Włodzimierz Gromski oraz kierownik Katedry Postępowania Karnego WPAiE prof. dr hab. Jerzy Skorupka

 

10:00 - 11:00 – I panel wystąpień

  • prof. Zbigniew Kwiatkowski - "Model zakazów dowodowych de lege lata"
  • prof. Ryszard A. Stefański - "Zakazy dowodowe - czy potrzebne są zmiany?"
  • prof. Reiner Arnold - "Zakazy dowodowe z perspektywy Konstytucji niemieckojęzycznych państw Europy Środkowej"

 

11:00 – 11:30 – przerwa kawowa

 

11:30 – 12:30 – II panel wystąpień

  • prof. Małgorzata Wąsek - Wiaderek -"Model zakazów dowodowych z perspektywy konwencyjnej oraz orzecznictwa ETPCz”
  • SSN prof. dr hab. Dariusz Świecki - "Model zakazów dowodowych z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych"
  • dr Dagmara Gruszecka – „Model zakazów dowodowych w niemieckim procesie karnym”

 

12:30 – 13:30 – lunch

13:30 – 15:30 – dyskusja

15:30 – zakończenie konferencji