Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2024:

mgr Artur Kowalczyk

artur.kowalczyk@uwr.edu.pl

 

Program WSK 2019

9:45-10:00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. Karol Kiczka -  Dziekan WPAiE we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jerzy Skorupka - kierownik Katedry Postępowania Karnego
10:00-11:00 – Panel I
·      dr hab. prof. UJ Monika Florczak - Wątor, Uniwersytet Jagielloński – Europejskie źródła prawa karnego procesowego a Konstytucja RP
·      dr hab. prof. KUL, SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Strasburg a Luksemburg. Komplementarny czy konkurencyjny standard wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
11:00-11:15 - loteria książkowa współorganizowana z wydawnictwem C.H. Beck dla uczestników konferencji i pamiątkowe zdjęcie
11:15-11:45 – przerwa kawowa
11:45-13:15 – Panel II
·      dr Martyna Kusak, UAM w Poznaniu – Zasada wzajemnego zaufania w dobie kryzysu praworządności
·      dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Uniwersytet Wrocławski – Rola i znaczenie pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawach karnych 
·      Dyskusja
13:15-14:15 – lunch
14:15-15:45 - Panel III
·      dr hab., prof. INP PAN Hanna Kuczyńska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Bezpośrednie stosowanie dyrektywy UE w sprawach karnych. Skutki braku implementacji dyrektywy UE.
·      mgr Dominika Czerniak, Uniwersytet Wrocławski – Bezpośredni skutek prawa europejskiego w sferze prawa dowodowego w procesie karnym
·      Dyskusja
15:45-16:00 – zakończenie seminarium