Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

Katedra Postępowania Karnego

Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Sekretarz WSK 2023:

mgr Dorota Czerwińska

dorota.czerwinska@uwr.edu.pl

 

V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

W dniu 10 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się V Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. 

Tym razem przedmiotem rozważań była Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego. 

V Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe odbyło się pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak co roku we Wrocławiu spotkali się praktycy i teoretycy prawa, aby żywo dyskutować nad zmieniającą się rzeczywistością i dogmatami procesu karnego.

Podczas konferencji wystąpili prof. dr hab. Sławomira Wronkowska - Jaśkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia TK) , prof. dr hab. Piotr Tuleja (Uniwersytet Jagielloński, sędzia TK), prof. dr hab. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański), dr Małgorzata Żbikowska (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Paweł Wiliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski, sędzia SA we Wrocławiu)

Publikacja będąca zwieńczeniem V WSK ukazała się w 2018 roku pod redakcją prof dr hab. Jerzego Skorupki i mgr Kazimierza Leżaka. Książka zatytułowana Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego dostępna jest pod tym linkiem.